.

O dionici

Temeljni kapital: 254.342.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Oznaka dionice u SKDD: HIMR-R-A

Oznaka dionice na uređenom tržištu Zagrebačke burze: HIMR

ISIN oznaka: HRHIMRRA0001

Broj izdanih dionica: 635.855

Nominalna vrijednost dionice: 400,00 kn

Kontakt za dioničare 051-667-712, info@imperial.hr

 

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i upisane u Depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Vlasnik redovnih dionica Izdavatelja ima pravo glasa na Glavnoj skupštini Izdavatelja, pravo na sudjelovanje u podjeli dobiti (dividenda) i pravo na stečajnu odnosno likvidacijsku masu. Svaka dionica nosi jedan glas. Vlasnik dionica ima pravo na informacije i obavijest o radu Izdavatelja.

 

Povijest: 

  • 1997. započelo je trgovanje dionicama  Imperial d.d. na Varaždinskoj burzi. 
  • 20. 11. 2001.  dionica je upisana u Registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnje depozitarne agencije, danas Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
  • 28. 7. 2003.  sukladno zakonskim obvezama dionica je uvrštena u Kotaciju javnih dioničkih društava Varaždinske burze.
  • 16. 3. 2007. spajanjem Varaždinske i Zagrebačke burze dionica Imperiala d.d. prelazi u Kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze.
  • 1. 1. 2009. promjenom zakonske regulative dionica je uvrštena u Redovito tržište Zagrebačke burze, na kojem se redovno trguje.
     
  • KRETANJE CIJENE DIONICA – link http://zse.hr/
  • PODACI O TRGOVANJU – link http://zse.hr/default.aspx?id=10006&dionica=74
  • PRVIH DESET DIONIČARA – link http://zse.hr/default.aspx?id=10006&dionica=74
NAGRADNA IGRA
OSVOJITE SEDMODNEVNI BORAVAK

20.04. do 31.12.2018.

Nagradni fond:

5x sedmodnevni boravak

u jednom od objekata (hoteli, apartmani, kampovi) Priređivača ili u jednom od objekata (hoteli, apartmani, kampovi) društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča