.

privacy

PRIVACY POLICY - POLITIKA PRIVATNOSTI

IMPERIAL d.d., sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260 (u daljnjem tekstu: Imperial), zadržava sva autorska prava na korištenje fotografijama, tekstom i ostalim objavljenim materijalom, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Fotografije, tekstovi i ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati niti na bilo koji drugi način upotrebljavati bez suglasnosti Imperiala. Svako nepridržavanje uvjeta iz prethodnih stavaka ovog članka povlači za sobom odgovornost i obvezu naknade nematerijalne štete Imperialu po povredi za pojedini materijal.

I. Temeljne informacije

Voditelj obrade i zakonski okvir

Imperial, kao Voditelj i izvršitelj obrade Vaših podataka, poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka te Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Službenik

Imperial je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg svakodobno možete kontaktirati  putem adrese info@imperial.hr.

Prava trećih strana

Uvid u osobne podatke gostiju također ima i društvo Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 koje upravlja turističkim dijelom poslovanja Imperiala temeljem poduzetničkog ugovora te u svrhu ispunjavanja predmetnog ugovora mora imati uvid u bazu podataka gostiju Imperiala, kao i u druge baze po potrebi. Valamar može biti i voditelj i izvršitelj obrade.

Uvid u osobne podatke gostiju, po potrebi i u ograničenoj mjeri također mogu imati i treće strane, izvršitelji obrade (primjerice suradnici Imperiala koji mu pružaju informatičke usluge ili druge usluge), koji ih privremeno čuvaju u svojim bazama do završetka obrade.

Svrha prikupljanja

Neke Vaše osobne podatke Imperial je dužan skupljati zbog ispunjenja ugovora o smještaju i zbog propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, no neke druge ili iste podatke Imperial može skupljati i za druge svrhe prvenstveno radi kontakta, i to:

 • u svrhe ispunjenja ugovora o smještaju,
 • u svrhe ispunjavanja zahtjeva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost,
 • u svrhe direktnog marketinga,
 • u svrhe održavanja nagradnih igara,
 • u svrhe unapređenja i personaliziranja usluge Vama kao gostu.

Imperial jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe.

Imperial može koristiti depersonalizirane podatke u statističke svrhe.

Pravna osnova prikupljanja

Pravna osnova za navedene svrhe prikupljanja su:

 • zakonska, 
 • ugovorna, 
 • legitimni interes ili 
 • izričita privola ispitanika, 

ovisno o svrsi i vrsti osobnog podatka. 

Mjesta prikupljanja podataka

Mjesta na kojima Imperial prikuplja vaše podatke su:

 • rezervacija smještaja,
 • prilikom ispunjavanja ugovora o smještaju - ispunjavanjem registracijske kartice,
 • prijava na newsletter na internetskim stranicama Imperiala uključujući prijavu na besplatan WiFi na internetskim stranicama Imperiala,
 • pristupanje u loyalty članstvo, 
 • nagradne igre.

Vrijeme čuvanja podataka

Podatke koje Imperial prikuplja na temelju zakona, Imperial je dužan čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

Podatke koje Imperial prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Podatke o imenu, prezimenu i e-mail adresi koje Imperial prikupi temeljem legitimnog interesa u svrhe izravnog marketinga čuvati će u svojoj bazi gostiju 10 godina.

Ostale podatke koje Imperial prikuplja temeljem izričite privole gosta (broj mobitela, broj djece, bračni status, kućni ljubimci, interesi, način putovanja, preferencija smještaja i preferencija destinacije) čuvati će u svojoj bazi gostiju 5 godina.

Imperial također može, temeljem Vaše izričite privole prikupljati i pohraniti podatke o sadržaju koje pregledavate na Valamarovim web stranicama (cookies), te će ih u tom slučaju čuvati u svojoj bazi u razdoblju od 2 godine. Navedeni podatak Imperial će koristiti u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira Imperial putem online kanala (e-mail, web, internet promocija).  

Izmjena podataka, Pravo na zaborav i pravo na prenosivost podataka

Svakodobno možete besplatno tražiti upućivanjem pisanog zahtjeva na www.imperialrab.com:

 • izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega će Imperial izmijeniti vaše podatke u svim svojim bazama, 
 • brisanje ("pravo na zaborav") osobnih podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega će Vas Imperial d.d. brisati iz svih svojih baza osim iz baza koje je dužan imati i čuvati Vaše podatke na temelju pozitivnih propisa,
 • da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama u skladu s mogućnostima Imperiala.

II. Osobni podaci koji se prikupljaju od osoba koje su rezervirale smještaj i gostiju 

Vaše osobne podatke koje morate dostaviti da bi Vam se pružila usluga smještaja, Imperial d.d. kao voditelj i izvršitelj obrade čuva u svojoj bazi podataka isključivo u svrhu ispunjavanja ugovora o smještaju te ispunjavanja zakonskih obveza dostave i prikupljanja osobnih podataka vezanih uz ugostiteljsku djelatnost, te ih može koristiti i u druge svrhe predviđene pozitivnim propisima. U slučaju da ne date Imperialu minimum podataka potreban za prijavu gosta u svim nadležnim registrima, Imperial Vam neće biti u mogućnosti pružiti uslugu smještaja sukladno ugovoru i zakonu.

Osobne podatke koje Imperial prikuplja već pri rezervaciji i na registracijskoj kartici prilikom dolaska u objekt, prikuplja temeljem zakona koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, te u svrhu pružanja usluge gostima. To su sljedeći podaci:

 • ime i prezime,
 • adresa,
 • datum rođenja,
 • broj identifikacijskog dokumenta i mjesto izdavanja,
 • državljanstvo.

Navedene podatke Imperial čuva u svojoj bazi gostiju i šalje u sustav E-visitor (elektronski sustav za prijavu gostiju) nadležnim tijelima Republike Hrvatske, te se navedeni podaci moraju čuvati u sustavu 10 godina.

Nadalje, radi ispunjavanja ugovorne obveze, Imperial prikuplja pri rezervaciji i na registracijskoj kartici prilikom dolaska u objekt sljedeće podatke:

 • mail,
 • jezik,
 • spol,
 • telefon.

Ostali podaci vezani uz okolnosti Vašeg boravka kao što su na primjer: način putovanja, s kime putujete, bračno stanje, broj djece, kućni ljubimci, ostali interesi, također će biti prikupljeni ako imaju izravnu vezu s pružanjem usluge smještaja, te će biti brisani nakon Vašeg odlaska iz smještajnog objekta.

Iste podatke, svim gostima koji su rezervirali smještaj ili koristili usluge smještaja, Imperial može prikupljati temeljem Vaše izričite privole i koristiti u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira Imperial i/ili Valamar putem online kanala (e-mail, web, internet promocija). U ovom slučaju ispitanik ima pravo prigovora na takvu obradu, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno. 

Vaše osobne podatke (ime i prezime, e-mail adresa), Imperial kao voditelj obrade ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati u svoju bazu gostiju i koristiti u svrhu direktnog marketinga i to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama i vijestima Imperiala i/ili Valamara putem e-maila. U ovom slučaju imate pravo u bilo koje vrijeme i besplatno zahtijevati brisanje (pravo na zaborav) iz baze podataka u tu svrhu.

Nakon boravka, Imperial gostima šalje upitnik o zadovoljstvu gostiju. Dodatne podatke koje gosti daju u navedenom upitniku Imperial ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati i koristiti u svrhu direktnog marketinga i to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama i vijestima Imperiala i/ili Valamara putem e-maila. U ovom slučaju ispitanik ima pravo prigovora na takvu obradu, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno.

Dodatno, osoba koja rezervira smještaj odnosno gost može dati posebno dopuštenje, privolu, Imperialu, da sve njegove podatke: 

 • ime,
 • prezime,
 • e-mail,
 • datum rođenja,
 • država,
 • ostali osobni podatci koji se prikupe tijekom boravka  (npr. broj mobitela, broj telefona, spol, broj djece, bračni status, jezik, kućni ljubimci, interesi i aktivnosti tijekom boravka, način putovanja, preferencija smještaja, preferencija destinacije i sl.),
 • ostali osobni podaci koji se prikupe prilikom pregledavanja web-a (tzv. cookie) uključujući IP adresu,

Imperial prikuplja i koristi radi daljnjeg profiliranja ispitanika i da ih koristi u svrhu kontaktiranja i obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira Valamar i/ili Imperial putem online kanala (e-mail, web, internet promocija). U tom slučaju Ispitanik ima pravo u svako doba na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Podaci se čuvaju u bazi gostiju Imperiala 5 godina.

III. Osobni podaci koji se prikupljaju prijavom na newsletter uključujući prijavu na besplatan WiFi na internetskim stranicama Imperiala/Valamara

Prilikom prijave na newsletter ispitanik će imati mogućnost dati sljedeće dodatne podatke uz privolu (ne uključujući ime i prezime te e-mail adresu koje Imperial prikuplja temeljem legitimnog interesa):

 • spol,
 • datum rođenja,
 • država,
 • jezik.

Prilikom ažuriranja prijave na newsletter ispitanik će imati mogućnost dati sljedeće dodatne podatke uz privolu:

 • ulica, kućni broj, poštanski broj, grad,
 • broj telefona,
 • broj mobitela,
 • interesi,
 • način putovanja,
 • kućni ljubimci,
 • preferencija smještaja,
 • preferencija destinacije.

Prikupljeni podaci se prikupljaju temeljem izričite privole u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira Valamar i/ili Imperial putem online kanala (e-mail, web, internet promocija).

Podaci se čuvaju u bazi gostiju Imperiala 5 godina.

Ispitanik ima pravo na promjenu podataka i pravo na zaborav.

IV. Osobni Podaci koji se prikupljaju prilikom pristupanja u loyalty članstvo

Pristupanjem u loyalty članstvo ispitanik stupa i u poseban ugovorni odnos sa Imperialom u kojem je cilj sakupljanje bodova koji se dobivaju prilikom ostvarivanja boravaka u Imperialu. Uvjeti ovog ugovornog odnosa, obveze Imperiala i prava ispitanika sadržani su u općim uvjetima Loyalty članstva koji se mogu naći na www.valamar.com/loyalty.

Podaci koji se prikupljaju su:

 • ime, 
 • prezime, 
 • spol, 
 • datum rođenja,
 • e-mail, 
 • broj mobitela, 
 • broj telefona, 
 • adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, grad i država).

Podatke o e-mail adresi, ime i prezime, svim loyalty članovima, Imperial ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati i koristiti u svrhu direktnog marketinga i to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama i vijestima Imperiala i/ili Valamara putem e-maila. U ovom slučaju ispitanik ima pravo prigovora na takvu obradu, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno. 

Dodatno, osoba koja pristupa u članstvo može dati posebno dopuštenje, privolu, Imperialu, da sve njegove navedene podatke, ali i 

 • ostale osobne podatke koji se prikupe tijekom eventualnog boravka  (npr. broj djece, bračni status, jezik, kućni ljubimci, interesi i aktivnosti tijekom boravka, način putovanja, preferencija smještaja, preferencija destinacije i sl.)

Imperial prikuplja i koristi radi daljnjeg profiliranja ispitanika i koristiti u svrhu kontaktiranja i obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira Imperial i/ili Valamar putem online kanala (e-mail, web, internet promocija). U tom slučaju Ispitanik ima pravo u svako doba na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Navedeni podaci se čuvaju u bazi gostiju Imperiala 5 godina.

V. Osobni Podaci koji se prikupljaju prilikom sudjelovanja u nagradnoj igri

Imperial može povremeno organizirati i nagradne igre, u kojem slučaju će prikupljati Vaše osobne podatke samo ako se odlučite sudjelovati u nagradnoj igri. Podaci koji će se na taj način prikupljati, bit će određeni Pravilima nagradne igre, pri svakoj zasebnoj nagradnoj igri, te mogu biti različiti. Tako prikupljeni podaci temeljem svojevrsne ugovorne obveze koristit će u svrhu provođenja nagradne igre sukladno pravilima nagradne igre. Svi podaci vezani uz sudjelovanje u nagradnoj igri bit će prikupljani isključivo u svrhu održavanja nagradne igre te brisani u roku 5 godina nakon završetka nagradne igre. 

Podatke o imenu, prezimenu i e-mail adresi, koje ispitanik da u nagradnim igrama Imperial ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati i koristiti u svrhu direktnog marketinga i to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama i vijestima Imperiala putem e-maila. U ovom slučaju ispitanik ima pravo prigovora na takvu obradu, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno.

Navedeni podaci se čuvaju u bazi gostiju Imperiala 10 godina.

Ispitanik ima pravo na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Dodatno, osoba koja sudjeluje u nagradnoj igri može dati posebno dopuštenje, privolu, Imperialu, da sve njegove podatke 

 • ime,
 • prezime,
 • e-mail,
 • datum rođenja,
 • država,
 • ostale osobne podatke koji se prikupe tijekom eventualnog boravka (npr. broj mobitela, broj telefona, spol, broj djece, bračni status, jezik, kućni ljubimci, interesi i aktivnosti tijekom boravka, način putovanja, preferencija smještaja, preferencija destinacije i sl.),
 • ostale osobne podatke koji se prikupe prilikom pregledavanja web-a (tzv. cookie) uključujući IP adresu,

Imperial prikuplja i koristi radi daljnjeg profiliranja ispitanika i koristiti u svrhu kontaktiranja i obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira Imperial i/ili Valamar putem online kanala (e-mail, web, internet promocija). U tom slučaju Ispitanik ima pravo u svako doba na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Podaci se čuvaju u bazi gostiju Imperiala 5 godina.

VI. Kolačići i internetske tehnologije

Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i naš se može koristiti „kolačićima“ i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika vaših posjeta. Kolačići se sami po sebi ne mogu upotrebljavati za otkrivanje vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i vas. 

Prilikom pretraživanja naših web stranicama, ali eventualno i na drugim obrascima, možete nam dati svoju izričitu privolu da podatke o sadržaju koje pregledavate na Imperialovim/Valamarovim web stranicama (cookies) pohranimo u Imperialovu bazu i da ih čuvamo najduže 2 godine u svrhu  obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira Imperial i/ili Valamar putem online kanala (e-mail, web, internet promocija).  

Osim cookie-a koji će nam služiti za utvrđivanje Vaših interesa (advertising cookies) isključivo temeljem Vaše privole, postoje još sljedeće vrste cookie-ja:

1. Neophodni cookie - oni su neophodni za funkcioniranje web stranice, koja bez njih ne može funkcionirati

2. Funkcionalni cookie - pomoću njih analiziramo korištenje web stranice te možemo izmjeriti i poboljšati rad i učinkovitost naše  web stranice

VII. Zaštita osobnih podataka djece

Imperial d.d. savjetuje roditeljima i skrbnicima da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na internetu. Imperial d.d. ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 14 godina, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima, osim u slučaju promidžbenih igara na internetu. Takvi podaci za kontaktiranje preko interneta upotrebljavaju se bez dopuštenja roditelja samo za neposredno odgovaranje na djetetov zahtjev i neće se upotrebljavati ni za kakve druge namjene. Ne prikupljamo osobne podatke za kontaktiranje izvan interneta, osim radi dodjele nagrada, a i tada samo uz dopuštenje roditelja. Ne dostavljamo trećim osobama nikakve osobne podatke bez prethodne dozvole roditelja. Ne omogućujemo djeci da bez dozvole roditelja javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale koje nam šalju pomoću kojih ih se može stupiti s njima u kontakt, niti potičemo djecu da radi sudjelovanja u nagradnoj igri ili nekoj drugoj aktivnosti otkriju više podataka no što je potrebno za sudjelovanje u dotičnoj aktivnosti. U slučajevima kada je djeci mlađoj od 14 godina dopušteno sudjelovati u nagradnim igrama zahtijevamo od djeteta da prvo zatraži dozvolu za sudjelovanje od svojih roditelja ili zakonskih zastupnika te da upiše adresu e-pošte svojih roditelja ili zastupnika. Ako dijete mlađe od 14 godina osvoji neku nagradu, o tome se elektronskom poštom, telefonom ili pismenim putem obavještavaju roditelji ili staratelji. Kao roditelj ili staratelj uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svojem djetetu koje smo dobili na nekoj od naših stranica, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka) i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i upotrebu podataka o vašem djetetu. Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo, javite nam se. Osim navedenog, Imperial d.d. jamči zaštitu osobnih podataka djece predviđenu posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

VIII. Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo vašim starim podacima.

IX. Vaša suglasnost

Prilikom davanja informacija Imperialu na bilo koji način (rezervacija, registracijska kartica, itd.) suglasni ste da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da Imperial Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima naše politike privatnosti.

X. Transparentnost

Ova Politika privatnosti dostupna je na stranicama www.imperialrab.com te također i na recepcijama naših objekata.

Ako odlučimo mijenjati svoju politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti i objaviti na internet stranicama www.imperialrab.com te na recepcijama naših objekata.

NAGRADNA IGRA
OSVOJITE SEDMODNEVNI BORAVAK

20.04. do 31.12.2018.

Nagradni fond:

5x sedmodnevni boravak

u jednom od objekata (hoteli, apartmani, kampovi) Priređivača ili u jednom od objekata (hoteli, apartmani, kampovi) društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča